زندانی‌ها ؛ ازفانتزی سینمایی تا واقعیت اجتماعی!                     

پیشتردرباره فیلم‌های نوروزی،چند کلمه ای نوشته ام،بدنیست به بهانه اکران فیلم کمدی ،اجتماعی،سیاسی،انتقادی و بازاری “زندانی‌ها” ساخته ده نمکی هم، چندخطی قلمی‌کنم.
مسعود ده نمکی، کارگردان سه گانه اخراجی‌..

جمشید مشایخی مسافر جدید قطار ابدیت

جمشید مشایخی مانند بسیاری از پیشکسوتان هنر، گنجینه‌های گرانبهایی هستند که دست نخورده دفن می‌شوند!
شایعه‌های مکرر مرگ جمشید مشایخی سرانجام به حقیقت پیوست، حقیقتی تلخ، اما واقعی. فرصت طلبانی که بوی مرگ..