All posts on اکتبر, 2018


news

پیش بینی رشد 4.5 درصدی پروژه های اقتصادی گرجستان در سال 2019

به گزارش رادیو تفلیس به نقل از خبرگزاری اجندا
طبق بودجه اختصاص داده شده برای پروژه های اقتصادی سال 2019 گرجستان، پروژه های اقتصادی دولت گرجستان به رشد 4.5 درصدی دست خواهد یافت.پیش بینی دولت در سال 20..

Read more 0 Comments
news

گرجستان سومین مرحله از بازرسی فنی اجباری وسایل نقلیه را آغاز می کند

به گزارش رادیو تفلیس به نقل از خبرگزاری جورجین تودی
از یک اکتبر2018، مرحله سوم بازرسی اجباری فنی وسایل نقلیه در گرجستان آغاز و این بازرسی ها شامل همه خودروها با موتور 3.0 و بالاتر خواهد بود.
تست فنی..

Read more 0 Comments
news

پلیس گشت زنی گرجستان در ایالات متحده آموزش می بیند

به گزارش رادیو تفلیس به نقل از خبرگزاری اجندا
مأموران پلیس گشت زنی گرجستان و نمایندگان آکادمی وزارت امور داخلی گرجستان در مورد رانندگی وسایل نقلیه گشت زنی در موقعیت های خاص در مرکز آموزش عمومی ایمنی ..

Read more 0 Comments