صعود وحید رحیمیان به مرحله بعد خنداننده شو +فیلم

وحید رحیمیان شب گذشته به طرز عجیبی به مرحله بعد خنداننده شو صعود کرد .