خوزستان ۴درجه گرمتر می شود

سرپرست هواشناسی خوزستان از پیش بینی افزایش چهار درجه ای گرما در این استان خبر داد وقوع دماهای ۴۹ و بعضا بالاتر در این ایام دور از انتظار نیست.