کشف 6میلیارد داروی قاچاق در یکی از روستاهای حاشیه تهران

رئیس شبکه بهداشت و درمان رباط‌کریم از کشف و ضبط 6 میلیارد تومان داروی قاچاق در این شهرستان خبر داد و این داروها را محصول شرکت‌هایی دانست که فروش برندهای آن‌ها در ایران ممنوع است.