انتشار به‌روزرسانی امنیتی برای نرم‌افزارهای ادوب

شرکت نرم‌افزاری ادوب برای ۱۱ آسیب‌پذیری موجود در نرم‌افزارهای خود یک نسخه به روزرسانی امنیتی منتشر کرد.