زلزله ۴.۷ریشتری کلاته خیج شاهرود را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر کلاته خیج شاهرود را لرزاند.