یک مجموعه غذایی معتبر با ماموریت توسعه سلامت ایرانیان و اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار، جهت توسعه خدمات و محصولات خود در استان تهران واقع در محدوده نیاوران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.