شرکت پرشین گیگ جهت مدیریت توزیع مواد خوراکی با تجربه قبلی تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.