جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان +عکس

سیزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در محل تفریحی گاوازنگ زنجان در حال برگزاری می باشد.