وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام اینکه موضوع دفع غیرقانونی زباله‌های بیمارستانی کرمانشاه پیگیری می‌شود، گفت: با متخلفان برخورد خواهد شد.