بانک مرکزی ترکیه در گزارشی اعلام کرد حجم ذخائر ارزی خود را طی یک ماه با ۲.۴ درصد افزایش به ۱۰۰.۷ میلیارد دلار رسانده است.