پوتین به دیدار ملک سلمان می رود

معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که رئیس‌جمهور این کشور به زودی به عربستان سفر می‌کند.