دیوان بین‌المللی دادگستری دوشنبه به شکایت ایران از آمریکا رسیدگی می‌کند

دیوان دادگستری بین‌المللی از دوشنبه هفته آینده (۲۷ اوت، مصادف با ۵ شهریورماه) جلسه علنی رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا به دلیل اعمال غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه را برگزار خواهد کرد.