کارشناس آمریکایی: در شرایط فعلی هیچ راهی برای مذاکره ایران با آمریکا وجود ندارد

یک کارشناس آمریکایی مسائل ایران می‌گوید «هر کسی که ایران را می شناسد، می‌داند که تحت این نوع شرایط هیچ راهی برای موافقت دولت آن کشور برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد.»