رانت‌جویی جدید با ورود کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به صادرات

اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار شرایط را به گونه‌ای رقم زده که عده‌ای رانت جو از نمد صادرات برای خود کلاه می‌بافند و برای اولین بار کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف در صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرند.