گفت‌وگوهای تجاری چین و آمریکا بدون نتیجه پایان یافت

تازه‌ترین دور گفت و گوهای ایالات متحده آمریکا و چین که به مدت دو روز در واشنگتن برگزار شد بدون پیشرفت آشکاری به پایان رسید.