حضور ناظر ایرانی بر روی عرشه کشتی‌های چینی صید ماهی در جنوب ایران

بر اساس توافق صورت گرفته میان مسئولین و صیادان مقرر شد بر روی کلیه شناورهای صید فانوس ماهی(کشتی‌های چینی در اجاره ایران) یک نفر به عنوان ناظر مقیم در این شناور حضور یابد و بر روند صید نظارت کند.