استخدام کارمند بازرگانی در یک شرکت در تهران

یک شرکت معتبر تولیدی قطعات خودرو جهت تکمیل پرسنل واحد بازرگانی داخلی و خارجی (خرید) خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.