استخدام سرپرست صادرات و کارشناس صادرات در تهران

یک شرکت معتبر فعال در بخش خصوصی در راستای توسعه فعالیت‌های خود جهت تکمیل کادر تخصصی در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.