تردد از تهران به آمل از محور هراز ممنوع شد

رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: تردد در محور هراز از تهران به سمت آمل ممنوع شد، اما هنوز مسیر آمل به تهران یک طرفه نشده است.