استخدام کارشناس بازرگانی تولیدی در تهران

یک شرکت معتبر تولیدی برای دفتر مرکزی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.