استخدام مهندس فروش در شرکت فناوران انرژی سبز در تهران

شرکت فناوران انرژی سبز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.