استخدام کارشناس حقوقی، کارشناس روابط عمومی در تهران

استخدام توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان(آیلند) در راستای تکمیل سرمایه های انسانی سازمان در دفتر مرکزی شرکت در استان تهران،واقع در شهرک غرب از افراد شایسته و توانمند واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.