استخدام کارشناس روابط عمومی در شهرک غرب

استخدام توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان(آیلند) در راستای تکمیل سرمایه های انسانی سازمان در استان تهران،واقع در شهرک غرب از افراد شایسته و توانمند واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.