اصلاحات دریافت مابه‌التفاوت ارزی/به ازای هر دلار ۲۸۰۰تومان مابه‌التفاوت اخذ می‌شود

بر اساس مصوبه جدید دولت در خصوص دریافت ما به التفاوت ارز۴۲۰۰ تومانی از واردکنندگان، بانک های عامل موظف شدند نسبت به دریافت تعهد پرداخت مابه‌التفاوت ۲۸۰۰ تومانی به ازای هر دلار جهت صدور مجوز ترخیص اقدام نمایند.