تعیین قیمت میوه در میادین مرکزی با اتاق اصناف است نه شهرداری/ ممنوعیت فروش کالای درجه۲ به جای کالای درجه۱

به گفته مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره‌بار شهرداری تهران، شهرداری مالک عرصه و عیان میدان مرکزی میوه وتره‌بار خود است و بر روی کنترل قیمت هیچ قدرت نظارتی ندارد.