اوپک و متحدانش تا پایان۲۰۱۸ به مکانیزم نظارت بر تولید نفت دست می‌یابند

وزیر نفت کویت گفت، انتظار می رود اوپک و دیگر کشورهای صادر کننده نفت تا قبل از پایان امسال بر سر یک مکانیزم نظارت بر تولید نفت به توافق برسند.