رفتارهای توهین آمیز با استادان

رفتارهای توهین آمیز با استادان:

این رفتارهای توهین آمیز فقط با استادان خبره انجام نمی‌شود، بلکه با استادان جوان تر که هم تجربه عملی دارند و هم مدرک تحصیلی نیز چنین رفتار می‌شود.کلا نیت پلیدشان این است که استادان کاربلد را از مراکز این دانشگاه فراری داده و کارنابلدها را جایگزین کنند.

تارو مار کردن استادان کارکشته

رییس بی دانش و بی کفایت دانشگاه جامع علمی-کاربردی بداند که مدیران زیر دستش با همدستی رییس یک دانشکده سینمایی دولتی می‌خواهند تیشه به ریشه این دانشگاه بزنند و او نیز دانسته یا ندانسته دارد از این کودتا گران حمایت می‌کند! نیت این رییس دانشکده دولتی که متاسفانه به عنوان مشاور امین دانشگاه جامع علمی-کاربردی در زمینه سینما فعالیت می‌کند تارو مار کردن استادان کارکشته است تا فارغ التحصیلان دانشکده خود را جایگزین آنان کند!

رییس دانشگاه جامع علمی-کاربردی، چشمان تان را باز کنید

برای سست کردن پایه‌های مراکز دانشگاهی اول سراغ معلمان کاربلد و کارکشته می‌روند، زیرا ستون محکم این مراکز هستند.ستون را که بیندازند، عمارت نیز ویران می‌شود!
رییس دانشگاه جامع علمی-کاربردی، چشمان تان را باز کنید و ببینید در مکانی که ریاست آن را بر عهده دارید چه فجایعی در حال انجام است.شما حتی از اتفاقاتی که در چند سانتی متری تان رخ می‌دهد نیز بی خبر هستید یا خود را به تجاهل زده اید، در هر دو صورت نشان دهنده این است که لیاقت ریاست بر این مرکز را ندارید!

دکتر محمد حسین امید ریاست دانشگاه علمی‌کاربردی

تا دیر نشده به خود بیایید و مقابل کودتا گران بایستید، اگر چنین نکنید دیگر دانشگاه جامعی وجود نخواهد داشت که بر آن حکومت کنید و جولان دهید.
دانشگاه جامع علمی-کاربردی، در آغاز روزنه امیدی بود برای هنرجویان هنر و علم، اما اکنون به غار سیاه ناا میدی تبدیل شده است!

نوشته رفتارهای توهین آمیز با استادان اولین بار در سرزمین هنر. پدیدار شد.