بهانه تراشی ایرلاین‌ها برای تحمیل گرانی به مردم

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: تولید سوخت هواپیما در داخل کشور و به صورت ریالی انجام می شود از این رو این بهانه مناسبی برای افزایش نرخ بلیت نیست.