اگر با دنیا مذاکره کرده بودیم مشکلات امروز را نداشتیـم/ منشأ مسائل ومشکلات امروزکشور بیشتر تحرکات خارجی است

خانواده‌ آقای هاشمی هرکدام در این کشور جایگاه ویژه‌ای دارند و این وضعیت را به نوعی مدیون زحمات و فعالیت‌های آیت‌ا…‌هاشمی در قبل و بعد از انقلاب هستند. محمد هاشمی که برادر کوچک‌تر آیت‌ا… است فعالیت‌های گسترده‌ای را در نظام جمهوری اسلامی برعهده‌داشته که ریاست سازمان صدا و سیما، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین ریاست دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله آن‌ها بود.