بررسی تخلف شرکت گاز برای تامین گاز مدارس

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی تخلف شرکت گاز برای گازرسانی به مدارس کشور در کمیسیون متبوعش خبر داد.