ادامه بارش‌ها در نوار شمالی کشور تا فردا

مدیرکل پایش سازمان هواشناسی گفت: پیش بینی ها نشان می دهد بارش ها در نوار شمالی کشور تا فردا ادامه دارد و بعد از آن شاهد قطع شدن باران و روند تدریجی افزایش دما حدود دو تا سه درجه در این بخش از کشور خواهیم بود.