جهانگیری: شکل گیری کامل بازار ثانویه ارز نیازمند زمان است/ برداشت «تعیین نرخ دستوری ارز» از سخنان رییس جمهور نادرست است

معاون اول رییس جمهوری گفت: نیروهای عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده قیمت ارز در بازار ثانویه هستند اما این بازار برای شکل گیری کامل نیازمند زمان بیشتری است.