استخدام کارمند فنی در شرکت مهندسی شبکه گستران آریا سامانه

شرکت مهندسی شبکه گستران آریا سامانه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.