استخدام کارشناس it در شریک تجاری همراه اول در تهران

شریک تجاری همراه اول (راستین ارقام) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.