استخدام مدرس زبان انگلیسی در یک آموزشگاه زبان در تهران

یک آموزشگاه زبان معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،حوالی میدان خراسان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.