استخدام مدیر پروژه زنجیره تامین در شرکت جهان خودرو قائم

شرکت جهان خودرو قائم جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.