باخت اقتصاد ملی به تولیدکننده نماها

چه جشن‌هایی برای خودکفایی در تولید خودرو، لوازم خانگی، محصولات صنعتی، کشاورزی و نفتی که گرفته نشد. مسئولان مجموعه‌های مختلف پشت تریبون می‌رفتند و با قاطعیت می‌گفتند تولید داخلی صددرصد محقق شده است و دیگر نیازی به واردات نیست.