روزی که ۳۷۷ ایرانی زنده‌زنده در سینما سوختند +تصاویر

28 مرداد 1357- سینما رکس آبادان، هنگام نمایش فیلم، دچار آتش سوزی عمدی شد و 377 نفر از تماشاچیان آن پشت درهای بسته، زنده در آتش سوختند.