«عموهای فیتیله‌ای» پس از ۲۰ سال تغییر شکل می‌دهند

چند روزی است مجموعه نمایشی «دو قلوها» با حضور فیتیله‌ای‌ها وارد فاز تولید شده و در تهران مقابل دوربین رفته است.