افزایش۱۷.۶ درصد حقوق مدیران و ۰.۳ درصدی کارکنان در آمریکا

مؤسسه Economic Policy Institute در جدیدترین گزارش اعلام کرد: در سال ۲۰۱۷ حقوق مدیران رده بالا در آمریکا افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و ۵۸ برابر افزایش حقوق کارکنان بوده است.