لحظه اعدام شش سارق در اتاقی از زندان +عکس

آن ها شش نفر بودند که چهاردهم مهر سال 94 و با طرح یک نقشه هولناک ، به سرنشینان یک تاکسی در بولوار فرودگاه مشهد حمله کردند وشکم مردی را با شمشیر شکافتند که بعد از ظهر با پروازی از اصفهان وارد مشهد شده بود تا حدود 10 کیلوگرم طلای همراه خود را به فروش برساند اما این شش جوان تبهکار به عاقبت عمل خطرناک خود فکر نکرده بودند که با این کار «محارب» شناخته می شوند و طناب دار انتظارشان را می کشد ولی دیروز بعد از گذشت حدود سه سال از آن ماجرا، به آخر خط رسیده بودند و قرار بود «طناب قانون» گلوی آن ها را بفشارد!