علت لغزش خودروها در جاده چالوس معما شده است؟

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز در پاسخ به این که آیا ریزش عمدی یا سهوی گازوییل در این محور را تأیید می‌کند یا نه، گفت: بررسی این مسأله در حوزه فنی راهداری نیست و توسط مراجع مربوط در حال بررسی است.