اتفاقی که باعث شد آبروی ایران در برزیل برود، در استقلال هم رخ داد!

بازیکنان استقلال در بازی پارس‌جنوبی جم نتوانستند لباس خود را با بازیکنان حریف عوض کنند.