پوتین در عروسی سنتی اتریشی‌ها +تصاویر

ولادیمیر پوتین مهمان ویژه عروسی وزیر خارجه اتریش کارین کنایسل و اقتصاد دان ولفگانگ مایلینگر بود. وزیر خارجه اتریش رو همسرش در این عروسی لباس سنتی کشورشان را پوشیده بودند. برخی مهمانان این مراسم مانند ماریو کوناسک وزیر دفاع اتریش و همسرش در مراسم عروسی نیز لباس سنتی پوشیده بودند.