کشف دارویی برای طولانی‌تر شدن عمر بشر

دانشمندان دانشگاه مینسوتا اثبات کردند که سنولتیک یعنی داروهایی برای آغاز مرگ سلول های پیر درمبارزه با کهنسالی بسیار موثر است.