وزیر آب عراق: مشکل کم آبی از ترکیه و نه ایران است

وزیر منابع آب عراق به ادعاهای چند ماه اخیر مبنی بر نقش ایران در بستن سرچشمه های رودهای سرازیر شده به اراضی عراق پایان داد و تاکید کرد که مشکل اصلی کم آبی عراق از ترکیه و نه جمهوری اسلامی ایران است.