روحانی ۶ شهریور با رهبری دیدار می‌کند

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان این‌که روز حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای پاسخ به سوال نماینده‌ها مشخص نیست، گفت: ششم شهریور ماه رئیس‌جمهور با رهبری دیدار دارد.