داروخانه‌های افراد حقیقی از قانون مالیات ارزش افزوده معاف شدند

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: داروخانه‌ها با شخصیت حقیقی مشمولان بند «ب» ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم از تکالیف قانون مالیات ارزش افزوده معاف شدند.